Vårt nuläge:

Vi har förmånen att fortlöpande utöka vår kundstock både på redovisnings- och lönesidan. Denna utveckling medför att vi har behov att även utöka vår personal i samma takt.

Vårt erbjudande:

Som medarbetare hos oss får du arbeta i en modern miljö i nyrenoverade lokaler centralt i Skellefteå. Vi bjuder på omväxlande arbetsuppgifter, personliga utbildningsprogram med sikte på auktorisation inom redovisning eller lön. Vi har generösa förmåner och en mycket god och avslappnad stämning med mycket duktiga medarbetare.

Vår byrå:

Dahlberg & Partner AB är en auktoriserad redovisningsbyrå via Srf konsulterna och arbetar enligt Svensk Standard för Redovisningstjänster, REX, vilket är ett ramverk för kvalitetssäkrad redovisning.

Genom digitalisering och automatisering vill vi uppnå effektivt och kvalitetssäkert arbetssätt som möjliggör att fokus kan läggas på att stödja kunden i deras verksamhet - rådgivande redovisning.

Är du intresserad av att bli en del av vårt team så hör gärna av dig!

Maria: 0910-214011, Fredrik: 0910-214012

Eller skriv några rader om vem du är och vad du gjort till: ansokan@dahlbergpartner.se.