Dahlberg & Partner är en Auktoriserad redovisningsbyrå med lång branscherfarenhet, gediget nätverk och lokalt ägande.

Dahlberg & Partner vill, i samförstånd med dig som kund, nyttja modern teknik för att uppnå en effektiv och säker redovisningsprocess som resulterar i ett kvalitativt underlag för beslut och utveckling - rådgivande redovisning

Vår auktorisation är en trygghetsfaktor för dig som kund. Att vi dessutom arbetar i team säkerställer vår leverans.

Jobba hos oss